Oficjalny dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce od 199X roku

Połączenie Solibri BIMcollab

BCF Connector programu Solibri umożliwia synchronizację notatek pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu projektowego i realizacji inwestycji niezależnie od platformy modelowania jakiej używają.

MENU