Oficjalny dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce od 199X roku

Ściany i stropy

Korzystając z podrysu rzutu i siatki osi konstrukcyjnych rozpocznij modelowanie ścian na kondygnacji. Nowy projekt BIM w programie ARCHICAD zawiera wszystkie podstawowe definicje materiałów budowlanych i struktur warstwowych. Wykorzystamy je w konfiguracji ścian i stropów, które wstawimy do modelu zgodnie z poznanymi wcześniej zasadami.

MENU