Wyszukiwanie kolizji w programie ARCHICAD

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Wyszukiwanie kolizji w programie ARCHICAD” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Jednym z podstawowych zagadnień związanych z koordynacją międzybranżową BIM jest analiza kolizji projektowych. W trakcie projektowania proces ten jest wykonywany cyklicznie i ma na celu zminimalizowanie ilości konfliktów pomiędzy elementami budynku a jego wyposażeniem. Zagadnienie analizy kolizji nie dotyczy tylko nakładających się elementów (kolizje geometryczne) ale może uwzględniać również np. wymagane obszary użytkowania poszczególnych elementów np. drzwi lub systemów instalacyjnych a także kolejność ich realizacji (kolizje montażowe).

W tradycyjnych rozwiązaniach proces analizy kolizji był wykonywany ręcznie i wymagał dużej uwagi ze strony projektanta co przy znacznym skomplikowaniu budynku i instalacji w wielu przypadkach skutkowało błędami i koniecznością ich naprawiania na placu budowy. Modelowanie BIM umożliwia zautomatyzowanie tego procesu dzięki możliwości łączenia poszczególnych modeli i automatycznemu wykrywania nachodzących na siebie elementów.

Przy pomocy technologii modułów połączonych Hotlink oraz standardów OPEN BIM (IFC) w programie ARCHICAD tworzony jest model złożeniowy, który może obejmować różne modele branżowe np. konstrukcji i instalacji. Umożliwia to weryfikację zgodności modeli bezpośrednio w programie na co dzień używanym przez architekta co usprawnia cały proces i podnosi jakość komunikacji. BIM manager pracujący w programie ARCHICAD może również wykorzystać narzędzie wyszukiwania kolizji do niezależnej weryfikacji różnych modeli branżowych.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Wyszukiwanie kolizji” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Wykrywanie kolizji w programie ARCHICAD odbywa się w widoku kondygnacji lub widoku 3D. Elementy, które chcemy uwzględnić w wyszukiwaniu muszą być widoczne i nie mogą być na warstwach z ustawionym widokiem szkieletowym 3D.

W trakcie wyszukiwania kolizji brane są pod uwagę następujące zagadnienia:

 • Kolizje nie są znajdowane, jeżeli dany element zdefiniowany jest przy pomocy materiału budowalnego, w którym nie włączono „wykrywania kolizji”. Dotyczy to również warstw w strukturach warstwowych i komponentów profili złożonych.
 • Połączenia pomiędzy elementami budynku na podstawie priorytetów materiałów budowlanych są uwzględniane tzn. połączenie pomiędzy ścianą zewnętrzną a stropem nie będzie zgłaszane jako kolizja tych elementów.
 • Operacje bryłowe pomiędzy elementami budynku nie powodują kolizji.
 • Płaszczyzny przekroju 3D są ignorowane – cały model jest uwzględniany w wykrywaniu kolizji.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1628″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 1. Możliwości tworzenia podstawowych elementów konstrukcyjnych – słupy segmentowe w programie ARCHICAD.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Narzędzie wykrywania kolizji umożliwia wybór elementów budynku do analizy na podstawie wszystkich dostępnych parametrów i właściwości (Rys. 1 poz. 1). Ułatwia to indywidualne podejście do każdego problemu i różnorodne zastosowanie tego narzędzia.

 • Poniżej przedstawiona została lista kilku propozycji wyszukiwania kolizji związanych z bieżącą koordynacją międzybranżową.
 • Elementy instalacji wentylacji z modelem konstrukcji zaimportowanym do modelu architektury przy pomocy modułów Hotlink i formatu IFC.
 • Drzwi z modelu architektury z modelem konstrukcji w celu sprawdzenia dopasowania otworów w klatkach schodowych.
 • Elementy modelu konstrukcji ze strefami (definicją pomieszczeń) modelu architektury w celu weryfikacji czy nie nastąpiły przesunięcia lub zmiana wielkości elementów konstrukcji.
 • Wyposażenie i meble z innymi elementami budynku.
 • Przestrzeń bezpieczna schodów z instalacjami lub elementami budynku.
 • Wybrane elementy instalacji z wybranymi kategoriami pomieszczeń w celu sprawdzenia czy np. w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznej nie zaprojektowano instalacji wod.-kan.

Wyszukiwanie kolizji pozwala na zdefiniowanie odpowiedniego zakresu tolerancji, który może być przydatny do zminimalizowania ilości znalezionych kolizji i uwzględniać np. fakt, że elementy instalacji były modelowane z warstwą izolacji (Rys. 1 poz. 2).

Dodatkową opcją w oknie wyszukiwania kolizji jest możliwość wyszukania kolizji powierzchni. Przy założonym poziomie tolerancji objętości wielkości kolizji może zajść sytuacja, w której elementy będą zachodziły na siebie w małym stopniu, ale za to na dużej powierzchni (Rys. 1 poz. 3).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1629″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 2. Lista znalezionych kolizji w oknie narzędzia Uwag. 1 – lista uwag w projekcie, 2 – możliwość zaznaczenia elementów powodujących kolizje przypisanych do uwagi, 3 – parametry uwagi z możliwością edycji i dodawania komentarzy, 4 – możliwość importu i eksportu uwag w formacie BCF.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Znalezione kolizje są gromadzone i prezentowane w narzędziu Uwag (Rys. nr 2) wraz z informacjami o ich lokalizacji i elementach je powodujących. Umożliwia to łatwe ich znalezienie i podjęcie decyzji co do rodzaju i istotności problemu. Zgodnie z ideą modeli referencyjnych i zasadą własności modeli BIM znalezione kolizje powinny być rozwiązywane przez projektantów branżowych. Tradycyjny sposób informowania o problemie poprzez załączenie do wiadomości rysunku 2D z wizualnym oznaczeniem miejsca jego wystąpienia nie zapewnia odpowiedniej efektywności w przypadku dużych projektów i jest podatny na błędy. Informacje o kolizjach powinny być przekazane do poszczególnych projektantów przy pomocy formatu BCF (BIM Collaboration Format), który jest drugim, obok standardu IFC rozwijającym się i popularnym rozwiązaniem wspierającym realizacje inwestycji w technologii BIM. Więcej na temat BCF przeczytasz w artykule „Wykorzystanie standardu BCF”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

MENU