BIMx – zabierz swój projekt ze sobą

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Połącz pracownię projektową z placem budowy dzięki wielokrotnie nagradzanej aplikacji BIMx, najpopularniejszej aplikacji do prezentacji i koordynacji na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

BIM od A do Z

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”BIM od A do Z” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Obszary związane z budownictwem do niedawna pozostawały w tyle za gwałtownym rozwojem pozostałych gałęzi przemysłu. Głównym powodem były powszechnie występujące problemy z dotrzymywaniem terminów, przekraczaniem budżetu i niską efektywnością, wynikające z błędów i strat na każdym etapie realizacji inwestycji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

 • Technologia BIM jako platforma wielobranżowej współpracy
 • Otwarta współpraca i wsparcie we wzajemnej wymianie informacji w ramach BIM
 • Program ARCHICAD, czyli integracja i współdzielenie informacji w standardach Open BIM

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Potrzeba unowocześnienia branży budowlanej wiązała się z adaptowaniem metodzarządzania i planowania stosowanych dotychczas w produkcji masowej lub branży informatycznej. Jednym z kierunków zmian było wdrożenie zasad projektowania zintegrowanego, polegających na zwiększeniu zaangażowania jak największej liczby uczestników procesu inwestycyjnego na wczesnych jego etapach i wspólne uzgodnienie wszystkich niezbędnych zagadnień będących podstawą dalszych prac projektowych. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]BIM jako platforma współpracy

Skuteczna współpraca od samego początku wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wymaga zastosowania rozwiązań umożliwiających jednoczesne połączenie pozornie wykluczających się celów, takich jak: łatwość realizacji zamierzeń projektanta, szybkość reagowania na zmieniające się decyzje inwestora i możliwość skutecznego współdzielenia oraz wykorzystania zgromadzonych informacji w dalszych etapach projektowania.

Sposób pracy w programie ARCHICAD, polegający na wykorzystaniu wirtualnego modelu budynku i zaawansowanych narzędzi zgodnych z metodyką BIM, umożliwia jednoczesną realizację wszystkich tych oczekiwań.

Program skutecznie wspiera tworzenie cyfrowego modelu, w którym zawarte są wszystkie istotne zagadnienia budowlane. Zastosowanie obiektów odpowiadających rzeczywistym elementom budynku pozwala na skoncentrowanie się na procesie projektowania. Rozwiązania, takie jak priorytety materiałów budowlanych i struktury warstwowe przegród, umożliwiają tworzenie połączeń pomiędzy podstawowymi elementami budynku zgodnych z zasadami techniki budowlanej i zapewniających poprawność zestawień i przedmiarów. Zakres możliwości dostępnych narzędzi praktycznie wyklucza jakiekolwiek ograniczenia i zapewnia swobodę projektowania. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1567″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 1. Przykład zastosowania modyfikatorów odsunięcia w profilach złożonych do efektywnego modelowania struktur budowlanych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]ARCHICAD umożliwia również tworzenie złożonych elementów, np. balustrad, schodów lub ścian kurtynowych, a zastosowanie hierarchicznej struktury i możliwość szczegółowej edycji komponentów pozwala na odwzorowanie rzeczywistych wariantów geometrycznych i parametrów wymaganych w tych elementach.

Stosowane w programie rozwiązania zapewniają wsparcie dla zagadnień takich jak: bryłowe analizy opłacalności zainwestowania, modelowanie terenu, wykorzystanie skanowania laserowego 3D jako informacji o stanie istniejącym oraz pełną wymianę z innymi programami do modelowania, np. Rhino.

Charakterystyczna dla BIM zasada pracy od ogółu do szczegółu wspierana jest w programie ARCHICAD przez różnorodne techniki modelowania i zarządzania informacjami. Od uproszczonego modelowania bryłowego na początkowych etapach projektowania, przez zastosowanie złożonych elementów budynku, bibliotek obiektów parametrycznych, aż po możliwości pełnej automatyzacji procesu modelowania. Integracja z narzędziami programowania parametrycznego umożliwia poszukiwanie i wariantowanie już na początkowych etapach projektowania. Automatyzacja modelowania pozwala również pomóc projektantowi w wielu żmudnych i czasochłonnych procesach lub wykorzystać różnorodne metody optymalizacji w dalszych etapach realizacji inwestycji.

Wszystkie informacje gromadzone na etapie przygotowania inwestycji i w trakcie projektowania są przechowywane w modelu BIM, a możliwość ich współdzielenia już od samego początku oznacza, że mogą stanowić podstawę podejmowania decyzji projektowych i biznesowych. Pozwala to również minimalizować błędy wynikające z faktu, że w tradycyjnym podejściu pewne informacje pojawiały się w projekcie dopiero wtedy, gdy zostały umieszczone na rysunkach w postaci opisów.

Etapowanie pracy wspomagane jest przez automatyczne generowanie dokumentacji z modelu już od wstępnej koncepcji, która jest uszczegółowiana wraz z postępem projektu. ARCHICAD dostarcza skuteczne narzędzia pozwalające na zarządzanie dokumentacją i automatyczne dostosowanie jej zawartości do etapu projektu. Wbudowany system zarządzania rewizjami i wersjami zapewnia łatwe utrzymanie porządku i spójności dokumentacji, np. w trakcie wprowadzania zmian w czasie budowy. System rewizji skutecznie eliminuje błędy wynikające z nieprawidłowego oznaczenia kolejnych wersji rysunków i wspomaga proces ich udostępniania na budowę.

Powstający w programie ARCHICAD model BIM jest podstawowym narzędziem komunikacji ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego nie tylko w zakresie koordynacji międzybranżowej, lecz także podczas prezentacji idei architektonicznej. Dostępne rozwiązania pozwalają na bieżąco udostępniać efekty pracy projektanta. Stosowany w tym celu format BIMx Hyper-model integruje dokumentację, możliwość eksplorowania modelu BIM oraz dostęp do wybranych informacji o elementach budynku na urządzeniach przenośnych lub w przeglądarce internetowej. BIMx Hyper-model jest wykorzystywany we wszystkich sytuacjach, gdzie konieczne jest połączenie szczegółowości informacji zawartej w rysunkach 2D oraz czytelności decyzji projektowych widocznych w widokach 3D.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1568″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 2. BIMx Hyper Model – przeglądanie modelu i dokumentacji BIM. Opracowanie własne na podstawie materiałów marketingowych firmy Graphisoft – model rekonstrukcji willi Balassa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Otwarta współpraca

W proces BIM zaangażowana jest znaczna ilość osób lub organizacji nie tylko o różnych aspiracjach i oczekiwaniach, lecz także zróżnicowanych pod względem potencjału finansowego, wiedzy technicznej czy możliwości adaptacji do nowych warunków. Ma to wpływ na sposób podejścia do wdrażania technologii BIM i wyboru rozwiązań do realizacji inwestycji.

Pracowanie projektowe, inwestorzy i konsultanci pracują w zróżnicowanym środowisku, które może zmieniać się w zależności od projektu. Tworzenie konkretnego, zamkniętego środowiska BIM może prowadzić do wykluczenia potencjalnie korzystnych dla całego przedsięwzięcia rozwiązań, a zróżnicowanie oprogramowania ma pozytywny wpływ na możliwości i zakres współpracy. Rozwiązania przyjęte w obszarze BIM uwzględniają ten aspekt, zapewniając wsparcie we wzajemnej wymianie informacji zgromadzonych w modelu BIM. Projektanci różnych branż mogą używać ulubionego oprogramowania, a jednocześnie skutecznie wymieniać modele i wzajemnie je koordynować. Wykorzystywane w tym celu standardy oparte o format IFC są od wielu lat sukcesywnie udoskonalane i dostosowywane do rozwoju metod modelowania i potrzeb procesów BIM. Jednocześnie mamy do czynienia z kontrolowanym adaptowaniem tych rozwiązań do nowych wersji programów, tak aby zapewnić zgodność wymiany modeli BIM w możliwie największym zakresie oprogramowania branżowego.

Zaimplementowanie w programie ARCHICAD najnowszych wersji standardu IFC pozwala na wymianę modeli ze wszystkimi istotnymi platformami projektowania, koordynacji i kontrolę realizacji inwestycji. BIM zakłada wykorzystanie ustandaryzowanych procesów związanych z tworzeniem modeli, wymiany informacji oraz przygotowaniem ich do eksportu niezależnie od zastosowanego oprogramowania. Prawidłowo opracowany model w każdym momencie jest gotowy do udostępnienia, a odpowiednie schematy i ustawienia eksportu mogą być zapisane i wielokrotnie wykorzystywane w translatorach IFC. Nawet dla początkujących użytkowników korzystanie z gotowych translatorów pozawala na łatwe zapisanie modelu w formacie IFC i rozpoczęcie współpracy międzybranżowej. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1569″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 3. Analiza kolizji pomiędzy modelami branżowymi połączonymi z modelem architektury przy pomocy modułów Hotlink[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Współdzielenie informacji 

Program ARCHICAD, wykorzystując standardy i zasady współpracy Open BIM, stanowi skuteczną platformę integrującą wszystkie procesy projektowania w technologii BIM. Dostępne narzędzia umożliwiają efektywne gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o budynku. Zgodnie z przebiegiem projektu do elementów modelu dodawane są kolejne parametry wynikające z decyzji projektowych. Proces nasycania modelu różnorodnymi informacjami przedstawiany jest jako jedno z istotnych obciążeń związanych z początkowymi etapami pracy w BIM. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie jest konieczne precyzowanie wszystkich parametrów modelu już na początku projektowania. Modelowanie BIM przebiega stopniowo, obiektowy sposób pracy powoduje, że większość parametrów jest gromadzonych niejako przy okazji, a w zorganizowanym środowisku pracowni projektowej wewnętrzne standardy, procedury i gotowe biblioteki umożliwiają pełną automatyzację wielu procesów, zwłaszcza jeżeli dotyczą powtarzalnych i znanych projektów. Parametry dodawane są wtedy zgodnie z gotowymi schematami lub wykorzystuje się gotowe obiekty, w których są one już wstępnie zdefiniowane.

Zgromadzone dane są przetwarzane bezpośrednio w modelu przy użyciu systemu właściwości elementów budowlanych. Integruje on wszystkie parametry elementów budynku przez możliwość definiowania relacji i generowanie powiązanych z modelem zestawień interaktywnych. Wartości parametrów mogą być eksportowane, przetwarzane, a następnie importowane i aktualizowane w elementach modelu. Właściwości są przekazywane w modelu IFC i mogą być analizowane w zewnętrznych programach, wykorzystywane przez projektantów branżowych lub stanowić bazę do przedmiarów i kosztorysów powiązanych z modelem.

***

Zmiany w sposobie realizacji inwestycji mają wpływ na rolę architekta, jego aspiracje, sposób kształcenia, dochodzenie do pozycji zawodowej oraz jakość powstającej architektury. Wdrożenie technologii BIM, tak jak każda inwestycja, powinna podlegać indywidualnym analizom i być ściśle związana z celami, dla jakich ma zostać zastosowana. Dobór odpowiednich narzędzi pozwala wykorzystać nowe możliwości i skutecznie koordynować cały proces projektowania i realizacji inwestycji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Open BIM / Komunikacja i prezentacja idei architektonicznej

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Open BIM / Komunikacja i prezentacja idei architektonicznej” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Rozwój i upowszechnienie technologii BIM pozwoliły na likwidację wielu ograniczeń wynikających z zastosowania narzędzi 2D, a oprogramowanie przejęło większość wysiłków związanych z generowaniem dokumentacji. Open BIM to narzędzia i metody pozwalające w łatwy sposób uzyskiwać i udostępniać wysokiej jakości materiały do prezentacji projektowanych rozwiązań.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

 • Cyfrowy model budynku BIM jako wsparcie w komunikacji z inwestorem
 • Wizualizacja CineRender, czyli nowe standardy prezentacji projektu
 • Biblioteka wykończeń powierzchni elementów budynku oraz świateł
 • Możliwości przeglądania dokumentacji zintegrowanej z modelem 3D dzięki BIMx Hyper-model

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Aktualnie rysunki 2D nadal są powszechnie wykorzystywane na wszystkich etapach projektowania i realizacji inwestycji, nie jest to jednak najlepsza metoda komunikacji – zwłaszcza na etapie prezentacji i uzgadniania idei architektonicznej. Uczestnikami procesu projektowego są również inwestorzy i użytkownicy, dla których zakodowana w rysunkach informacja może nie być w pełni zrozumiała. W wielu zastosowaniach możliwość użycia innych mediów niż rysunki 2D ma korzystny wpływ na zrozumienie całości procesów i lepsze dopasowanie do potrzeb inwestora.


Cyfrowy model budynku

Wraz z rozwojem narzędzi wspomagających tworzenie rysunków płaskich następował intensywny rozwój technik trójwymiarowej prezentacji, takich jak fotorealistyczna wizualizacja, animacja, prezentacja interaktywna czy rzeczywistość rozszerzona. Powstało wiele wyspecjalizowanych narzędzi, a integracja procesów projektowania i upowszechnienie pracy na cyfrowym modelu wymusiły ich implementację bezpośrednio w programach wspomagających projektowanie i realizację inwestycji. Rozwiązania dostępne w programie ARCHICAD umożliwiają wykonanie wysokiej jakości materiałów wspierających komunikację i uzgadnianie decyzji projektowych z inwestorem na podstawie opracowywanego modelu BIM. Pozwala to na lepsze zrozumienie projektu przez różnorodną reprezentację tworzonego modelu, prezentację układu funkcjonalno-przestrzennego, zastosowanie materiałów wykończeniowych, symulację procesów fizycznych lub sposobu użytkowania obiektu.

Modelowanie BIM umożliwia podejmowanie decyzji projektowych na podstawie bezpośredniej analizy modelu i wzajemnych relacji pomiędzy elementami budynku. W oknie 3D programu ARCHICAD mogą być wyświetlane wybrane elementy budynku, jego fragmenty zaznaczone funkcją „obszar zaznaczenia” lub dodawane dowolne płaszczyzny dynamicznych „przekrojów 3D”. Umożliwia to szczegółową ocenę poprawności modelowania. Zawartość okna „widoku 3D” może być zapisana w jednym z wielu popularnych formatów plików 3D i przesłana do dalszej obróbki w programach zewnętrznych. Odpowiednio skonfigurowany widok modelu 3D może być źródłem różnorodnych prezentacji lub schematów generowanych przy pomocy narzędzi takich jak „dokument 3D” lub „wizualizacja”.

Wizualizacja CineRender

System wizualizacji programu ARCHICAD dostarcza praktycznie wszystkich narzędzi i technik pozwalających na stworzenie wysokiej jakości prezentacji projektu. W aktualnej 22. wersji programu zaimplementowana jest najnowsza wersja silnika renderującego Maxon CineRender, który wykorzystuje większość możliwości programu Cinema4D R19. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1594″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 1. Wizualizacje w programie ARCHICAD 22. Przykład zastosowania widoku stereoskopowego przy wykorzystaniu silnika renderującego Maxon CineRender R19.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]W tworzeniu wysokiej jakości wizualizacji współdziałają następujące funkcje i komponenty oprogramowania ARCHICAD: możliwości różnorodnej konfiguracji zawartości okna 3D, ustawienia parametrów środowiska projektu (lokalizacja i kierunki świata), atrybuty elementów budynku (wykończenia powierzchni), elementy oświetlenia oraz szczegółowe ustawienia procesu wizualizacji. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1595″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 2. Przykłady możliwości wizualizacji w programie ARCHICAD przy wykorzystaniu silnika renderującego Maxon CineRender[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Ustawienia parametrów widoków, takie jak konfiguracja ujęcia, pozycja słońca, zawartość okna 3D, oraz ustawienia renderingu mogą być zapisywane w „mapie widoków”, a następnie przywoływane lub wykorzystywane do automatycznego generowania wielu wizualizacji w „publikatorze projektu”. W konfiguracji sceny mogą być również wykorzystywane „kamery”. Umożliwiają one stworzenie animacji przelotu i przedstawienie projektu z wielu różnych punktów widzenia. Przygotowanie animacji polega na wstawieniu serii kamer definiujących ścieżkę, wzdłuż której generowane będą kolejne widoki. Miejsca, gdzie znajdują się kamery, definiują klatki kluczowe. Pomiędzy nimi program automatycznie tworzy klatki pośrednie i zapisuje całość do pliku filmowego. W najnowszej wersji programu możliwe jest również tworzenie ujęć stereoskopowych lub wirtualnych panoram 360°oraz ujęć będących połączeniem obu kamer.

Dodatkowo, w celu wizualnej oceny stopnia nasłonecznienia projektowanego budynku lub zacieniania budynków sąsiednich, możliwe jest przeprowadzenie analizy nasłonecznienia, polegającej na animacji zmian pozycji słońca dla danego ujęcia w ciągu wybranego dnia roku po uprzednim skonfigurowaniu lokalizacji i kierunków świata projektu.

Biblioteka „wykończeń”

Procedura CineRender została opracowana tak, aby współdziałała z wykończeniami powierzchni elementów budynku oraz obiektami lamp i świateł. Ustawienia wykończeń umożliwiają zastosowanie różnorodnych efektów pokrycia elementów budynku efektami wizualnymi, a standardowa biblioteka ARCHICAD zawiera setki odpowiednio skonfigurowanych wykończeń powierzchni i świateł, które mogą być łatwo dodawane do projektu, umożliwiając szybkie tworzenie wysokiej jakości wizualizacji przy minimalnym nakładzie pracy.

W ustawieniach wykończeń możliwe jest uzyskanie wszystkich istotnych efektów potrzebnych do fotorealistycznej wizualizacji: od prostego powlekania kolorem, tekstur proceduralnych, świecenia powierzchni, przez różne metody wirtualnych lub realistycznych wypukłości (przemieszczenie/displacement), do realistycznego, trójwymiarowego efektu trawy.

Aby ułatwić wykonanie renderingu, wbudowana procedura CineRender wyposażona jest w uprzednio skonfigurowane sceny i przyjazny dla użytkownika interfejs „ustawień podstawowych”. Pozwala on na szybką konfigurację jakości oświetlenia i cieniowania, natężenia oświetlenia, pory dnia lub parametrów środowiska, takich jak „niebo fizyczne” lub „niebo HDRI”. Jedną z ciekawych i przydatnych na początkowym etapie pracy funkcji jest efekt białej makiety, który pozwala przedstawić podstawowe formy i rozmieszczenie elementów projektu wraz z efektami świetlnymi bez kolorów i tekstur.

Dostępne są także szczegółowe ustawienia, które dają pełną kontrolę nad możliwościami silnika CineRender i pozwalają na wykorzystanie wszystkich funkcji lub zaawansowaną optymalizację procesu obliczania sceny w przypadku obiektów o złożonej formie i wysokich wymaganiach jakości wykończeń powierzchni lub efektów oświetlenia.

BIMx Hyper-model

Jednym z celów BIM jest umożliwienie szerokiego dostępu do informacji o projektowanym lub realizowanym budynku. W połączeniu z powszechnością rozwiązań mobilnych pozwala to na skuteczną komunikację w procesie projektowania lub bieżącą kontrolę realizacji projektu. Stworzona przez Graphisoft technologia BIMx Hyper-model umożliwia przeglądanie dokumentacji projektowej zintegrowanej z modelem 3D oraz dostęp do wybranych informacji o elementach budynku. Projekt zapisany w formacie BIMx może być przeglądany na urządzeniach przenośnych z systemem iOS lub Android. Polecenie publikowania modeli BIMx jest standardowo dostępne w programie ARCHICAD i po wstępnej konfiguracji projekt jest automatycznie zapisywany lub udostępniany przy użyciu „publikatora”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1596″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 3. BIMx Hyper Model – przeglądanie modelu i dokumentacji BIM[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Dzięki pełnej integracji modelu 3D, uzyskanej z niego dokumentacji oraz powiązanych z nim informacji, BIMx Hyper-model jest wykorzystywany we wszystkich sytuacjach, gdzie konieczne jest połączenie szczegółowości informacji zawartej w rysunkach 2D oraz czytelności decyzji projektowych widocznych w widokach 3D.

Otwierając model BIMx na urządzeniu przenośnym, mamy możliwość niezależnego przeglądania dokumentacji, modelu 3D lub tworzenia widoków zintegrowanych, np. arkusza z rzutem kondygnacji na tle jej trójwymiarowego widoku. Wszystkie widoki i rysunki powiązane są odpowiednio skoordynowanymi odnośnikami, co pozwala na łatwe przełączanie się pomiędzy elementami projektu. Przeglądając projekt, mamy możliwość: eksploracji 3D w czasie rzeczywistym, wyboru stereoskopowego wyświetlania i różnych sposobów cieniowania modelu, dodawania dynamicznych płaszczyzn przekrojów 3D, automatycznego przechodzenia przez drzwi, wyświetlania informacji o elementach budynku, dokonywania pomiarów odległości i powierzchni. Dodatkowo wersja Pro umożliwia integrację z serwerem BIMCloud, komunikację pomiędzy członkami zespołów projektowych i integrację z zewnętrznymi bazami danych. Wybrane ujęcia mogą być zapisywane, co ułatwia i przyspiesza prezentację projektu w trakcie spotkań. Na telefonach komórkowych z wbudowanym żyroskopem możliwe jest oglądanie modelu w trybie Cardboard VR – czyli wirtualnego, stereoskopowego spaceru po projektowanym budynku.

Modele w formacie BIMx mogą być również udostępniane na stronach www przez portal BIMx Transfer Site. Przeglądarka internetowa BIMx Web Viewer jest nową funkcją witryny BIMx Model Transfer i jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi przeglądarkami obsługującymi technologię WebGL. Umożliwia dostęp do pełnej zawartości przesłanego modelu BIMx bez konieczności instalowania aplikacji, wtyczki przeglądarki lub pobierania modelu. Cała nawigacja w modelu 3D i przeglądanie dokumentacji odbywa się w oknie przeglądarki www przy użyciu interfejsu użytkownika podobnego do aplikacji mobilnej BIMx.

Zastosowanie formatu BIMx sprawia, że technologia BIM w łatwy sposób trafia również do zainteresowanych, lecz niezwiązanych bezpośrednio z procesem projektowania obiektu osób, np. do wykonawców, producentów, klientów, właścicieli obiektów czy biur nieruchomości. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Możliwości integracji procesów projektowania na przykładzie programu ARCHICAD

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Możliwości integracji procesów projektowania na przykładzie programu ARCHICAD” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Niezmieniony przez lata warsztat architekta za sprawą rewolucji cyfrowej przeszedł bardzo istotne przeobrażenia. Rozwój cyfrowych narzędzi wspomagających projektowanie spowodował znaczne zwiększenie szybkości i efektywności pracy.

 • Integracja procesu projektowania w programie ARCHICAD
 • Narzędzia programu ARCHICAD na początkowym etapie przygotowania projektu: sprawy formalne i wstępna analiza
 • Modelowanie BIM i automatyczna dokumentacja w ARCHICAD
 • Możliwość skutecznej komunikacji i prezentacji idei architektonicznej w programie ARCHICAD

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Przez wiele lat narzędzia CAD, koncentrujące się na wsparciu przygotowania dokumentacji rysunkowej były głównymi narzędziami wspomagającymi projektowanie. Był to również okres intensywniej specjalizacji oprogramowania. Realizacja różnych działań związanych z projektowaniem wymagała zastosowania innego oprogramowania, a efektem końcowym poszczególnych etapów była tradycyjna dokumentacja projektowa, która stanowiła materiał wyjściowy do dalszych prac. Było to istotne ograniczenie możliwości unowocześnienia nie tylko narzędzi, lecz także całego procesu projektowania, który wymaga zaangażowania wielu uczestników i skutecznego współdzielenia informacji projektowej.

Integracja procesu projektowania
Wraz z rozwojem i wdrażaniem technologii BIM zmienił się sposób realizacji poszczególnych procesów. Dokumentacja nie stanowi już podstawowego zakresu pracy, a wysiłki projektantów zostały przeniesione na projektowanie i koordynację projektów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu idei wirtualnego budynku i wykorzystaniu zintegrowanych narzędzi wspomagających projektowanie.

Program ARCHICAD jest przykładem postępującej od wielu lat integracji różnych technik i metod w ramach jednego programu wspomagającego procesy realizacji inwestycji. Projektant może realizować wszystkie działania w jednym, stosowanym na co dzień, doskonale znanym środowisku i jednocześnie współdzielić efekty pracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu projektowania. Podstawowe zadania, takie jak tworzenie wirtualnego budynku, przygotowanie dokumentacji i koordynacja międzybranżowa, są realizowanie w oparciu o trójwymiarowe narzędzia modelowania i cyfrowy model budynku.

Dostępne narzędzia i funkcje wspierają zadania na wszystkich etapach procesu projektowania i realizacji inwestycji, poczynając od planowania, przez przygotowanie koncepcji architektonicznej, budowlanych i wykonawczych projektów wielobranżowych, aż po nadzór nad realizowaną inwestycją.

Sprawy formalne i wstępna analiza
Program ARCHICAD dostarcza wiele możliwości definiowania standardów i specyfikacji, które systematycznie stosowane w pracowni projektowej umożliwiają skuteczną pracę przy kolejnych projektach. Prace przygotowawcze i koncepcyjne mogą być realizowane w oparciu o powtarzające się schematy postępowania, które znacznie przyspieszają projektowanie na początkowym etapie, gdy wiele zagadnień jest jeszcze niesprecyzowanych.

Środowisko projektu może być określone zarówno w zakresie sposobu organizacji pracy, jak i ustawień specyficznych dla projektu dotyczących standardów i rozwiązań technicznych. Prawidłowo zdefiniowany proces realizacji projektu w BIM, opisany w firmowym podręczniku BIM (BIM Manual) oraz Planach realizacji BIM (BIM Execution Plan), zapewnia zachowanie spójnych standardów, potwierdza możliwość sprawnej realizacji projektu i zwiększa konkurencyjność na rynku. Zagadnienia te są zapisywane w szablonach projektów, definicji atrybutów, takich jak np. materiały budowlane lub struktury warstwowe, w ustawieniach poszczególnych narzędzi w systemie ulubionych i mogą być współdzielone pomiędzy różnymi projektami przy pomocy menadżera atrybutów.

ARCHICAD dysponuje bogatą gamą narzędzi wykorzystywanych na początkowym etapie projektowania. Od skutecznych i efektywnych technik modelowania bryłowego po możliwość generowania zestawień pozwalających na wstępne śledzenie podstawowych wskaźników inwestycji. Modele już od samego początku mogą być analizowane pod kątem zapotrzebowania na energię za pomocą zintegrowanego modułu oszacowania energetycznego. Umożliwia to skuteczne podejmowanie decyzji od początku pracy, które mają wpływ na dalszy proces projektowania i końcowe efekty.

Modelowanie BIM i automatyczna dokumentacja
Podstawą współczesnych narzędzi wspomagających projektowanie jest wykorzystanie cyfrowego modelu w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W trakcie pracy trójwymiarowe elementy modelu łączone są z niezbędnymi informacjami niegeometrycznymi i stanowią centralny model informacyjny, będący podstawą do podejmowania decyzji i koordynacji prac projektowych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1605″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 1. Skuteczne i swobodne modelowanie elementów konstrukcyjnych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Modelowanie BIM w programie ARCHICAD obejmuje zastosowanie podstawowych narzędzi odzwierciedlających główne elementy budynku, takie jak np. ściany i stropy, a także złożone zagadnienia, takie jak projektowanie ścian kurtynowych, schodów i powiązanych z modelem balustrad. W każdym przypadku uwzględnione zostały praktycznie wszystkie rzeczywiste parametry i możliwości konfiguracji geometrii. Ponadto projektant może wybierać z szerokiej gamy parametrycznych komponentów BIM w bibliotece dostarczanej wraz z programem lub przygotowanych przez producentów i dostawców wyposażenia budynku.

Modelowanie BIM jest podstawowym procesem związanym z projektowaniem, a wszelkie zagadnienia przygotowania dokumentacji, takie jak generowanie rysunków 2D, są w większości realizowane automatycznie. Integracja różnych narzędzi jest szczególnie widoczna na etapie pogotowania projektu budowlanego, gdzie istotną rolę odgrywa jakość dokumentacji. W oparciu o cyfrowy model wszystkie czynności związane z jej przygotowaniem mogą być wykonywane szybciej i w znacznej części całkowicie automatycznie. Poszczególne widoki mogą być prezentowane w różny sposób, w zależności od etapu projektu – dotyczy to zarówno rysunków 2D, jak i szerokiej gamy możliwości prezentacji modelu 3D.

ARCHICAD zapewnia narzędzia do automatycznego generowania i aktualizacji przekrojów, elewacji i innych widoków oraz opisywania rysunków na podstawie parametrów elementów modelu. System właściwości elementów umożliwia definiowanie dowolnych struktur danych, których wartości mogą być generowane automatycznie na podstawie wyrażeń matematycznych i logicznych.

Zastosowanie arkuszy, automatycznego zarządzania wersjami dokumentacji oraz automatycznego publikowania dokumentacji do różnych formatów (np. PDF lub DWG) zapewnia skuteczne prowadzenie prac projektowych i przygotowanie bezbłędnej dokumentacji.

Komunikacja i prezentacja idei architektonicznej
Możliwość skutecznej prezentacji zamierzeń projektowych i komunikacji pomiędzy projektantem i inwestorem stanowi jeden z głównych czynników decydujących o jakości projektu i końcowej zgodności z wytycznymi inwestora. Projekty mogą być również prezentowane za pomocą wielu różnorodnych narzędzi, takich jak selektywne wyświetlanie modelu w oknie 3D, dynamiczne przekroje 3D, fotorealistyczna wizualizacja lub dokument 3D ułatwiający szybkie tworzenie wektorowych widoków 3D.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1606″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 2. Zintegrowane narzędzia do wizualizacji i prezentacji idei architektonicznej.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Najskuteczniejszym narzędziem jest w tym przypadku zastosowanie formatu BIMx, który umożliwia wyświetlanie i eksplorację modelu BIM wraz z dokumentacją na urządzeniach przenośnych lub stronach www.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1604″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 3. Interaktywna prezentacja projektu przy wykorzystaniu formatu BIMx na urządzeniach mobilnych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]W połączeniu z systemem publikacji programu ARCHICAD modele, na dowolnym etapie zaawansowania, mogą być automatycznie eksportowane do formatu BIMx i przekazywane inwestorowi. Aplikacja BIMx – dostępna na systemy Android i iOS – umożliwia elastyczne przeglądanie modeli wraz ze skoordynowaną dokumentacją i pełne zrozumienie projektu.

Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi, takich jak program ARCHICAD, umożliwia przygotowanie spójnego środowiska projektowego oraz łatwą aktualizację i współdzielenie decyzji projektowych w miarę postępu prac. Możliwość skoncentrowania się na zagadnieniach projektowania zapewnia skuteczniejszą realizację wytycznych inwestora, tworzenie architektury o wyższej jakości, a w efekcie zwiększenie przewagi na rynku.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]