Wymiana modeli OPEN BIM

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Wymiana modeli OPEN BIM” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Pracując i przygotowując projekt BIM w programie ARCHICAD z pewnością staniemy przed chęcią skorzystania z dostępnych standardów OPEN BIM (np. IFC i BCF) w celu współpracy z innymi branżami. Zagadnienia związane z wykorzystaniem standardu IFC i konfiguracją sposobu zapisywania modeli zostały szeroko omówione w artykule „Podstawy wykorzystania standardu IFC w programie ARCHICAD 23”.

W tym przykładzie skoncentrujemy się na sposobie przygotowania modelu w programie ARCHICAD w celu przekazaniu go do projektanta konstrukcji pracującego w innej platformie BIM np. Revit.

Proponowany schemat współpracy jest jednym z kilku dostępnych i zakłada chęć wsparcia projektanta konstrukcji poprzez przekazanie mu rdzenia konstrukcyjnego elementów nośnych z projektu architektury w sposób, który umożliwi konwersje otrzymanych elementów na elementy natywne własnej aplikacji i dalszą pracę na modelu.

Na początkowym etapie projektu przyspieszy to pracę i jednocześnie zminimalizuje konieczność wykonywania poprawek związanych z naprawianiem błędów wynikających z powtórnego modelownia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1544″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 1. Cześć rdzenia konstrukcyjnego modelu architektury wyświetlona w programie ARCHICAD i przekazania do programu konstrukcyjnego. Model w programie ARCHICAD (1), część rdzenia elementów nośnych (2), model w programie konstrukcyjnym (3), część analityczna modelu (4) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]W dalszej części przejęte zostało założenie, że model tworzony w programie ARCHICAD jest ogólnie poprawny i wykonany zgodnie z dobrymi praktykami modelowania.

W celu poprawnego przygotowania i zapisania części rdzenia konstrukcyjnego do modelu IFC wykonane zostaną następujące kroki:

 • Klasyfikacja elementów modelu.
 • Określenie funkcji konstrukcyjnej.
 • Weryfikacja części rdzenia struktur warstwowych i profili złożonych.
 • Częściowe wyświetlanie modelu – tylko rdzenia elementów nośnych.
 • Filtrowanie widoku 3D – wyłączenie wyświetlania okien i drzwi w ścianach nośnych.
 • Zapis do formatu IFC przy pomocy odpowiedniego translatora.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Klasyfikacja elementów modelu” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Elementy modelu mogą być w różny sposób klasyfikowane. Z uwagi na złożoność funkcji i zróżnicowanie elementów budynku ich identyfikacja bazująca na narzędziu, którym zostały utworzone nie jest wystarczająca.

W ARCHICADzie klasyfikacja wykorzystywana jest przede wszystkim do:

 • Identyfikacji rodzaju elementu modelu i powiązania z nim odpowiednich właściwości.
 • Prawidłowego zapisu elementów modelu do formatu IFC zgodnie z ich funkcją w budynku.

Domyślnie stosowana jest podstawowa lista klasyfikacji elementów budynku, która wystarczy do zrealizowania powyższych celów. W przypadku konieczności skorzystania z różnych innych standardów klasyfikacji np. związanych z wymaganiami wdrożenia BIM w różnych krajach dostępne są odpowiednie listy klasyfikacji elementów do pobrania ze strony Graphisoft.

Na rysunku nr 2 przedstawiony został fragment podstawowej listy dotyczący elementów budynku.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1545″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 2. Klasyfikacja przykładowego elementu budynku (1) i lista pozycji klasyfikacji (2).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Błędna klasyfikacja np. sklasyfikowanie stropu jako belki lub jej brak uniemożliwia prawidłową konwersję do modelu IFC i późniejsze wykorzystanie modelu w docelowym programie konstrukcyjnym.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Funkcja konstrukcyjna i rdzeń elementów modelu.” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]W ustawieniach narzędzia dostępne są opcje pozwalające na określenie funkcji konstrukcyjnej danego elementu i jego położenia.

Na rysunku przedstawione zostały dostępne opcje w tym zakresie. Prawidłowe zdefiniowanie funkcji konstrukcyjnej umożliwia skorzystanie z tej informacji do filtrowania modelu na rysunkach 2D i w widoku 3D lub użycia wariantów graficznych np. do wyświetlenie schematu konstrukcji budynku.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1546″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 3. Ustawienia dotyczące funkcji konstrukcyjnej elementu (1) i dostępne opcje (2). [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Kolejnym krokiem jest weryfikacja prawidłowej definicji rdzenia w strukturze warstwowej i profilu złożonym. Skorzystanie z filtrowania widoków polegającego na możliwości wyświetlenia tylko rdzenia konstrukcyjnego elementu wymaga zdefiniowania go w strukturach warstwowych i profilach złożonych.

Na rysunku nr 4 pokazana została lokalizacja tych opcji w definicji struktury warstwowej i profilu złożonego.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1547″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 4. Definicja rdzenia w strukturze warstwowej (1) i profilu złożonym (2). [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Filtrowanie widoku ARCHICADa” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Eksport modelu do formatu IFC będziemy wykonywać z widoku 3D. Opcja częściowego wyświetlania widoku umożliwia wyświetlenie tylko wybranych informacji o elementach modelu. Kolejne ustawienia dotyczą: wyświetlenie struktur warstwowych i profili złożonych bez części wykończeniowej, tylko rdzenia konstrukcyjnego lub tylko rdzenia elementów nośnych.

Podjęcie odpowiednich decyzji projektowych i zastosowanie tej ostatniej opcji umożliwia wyświetlenie tylko części konstrukcyjnej modelu architektonicznego.

Do usunięcia z widoku 3D okien i drzwi w ścianach konstrukcyjnych zastosowujemy polecenie Filtrowanie i przekroje elementów w 3D. Z listy elementów wyświetlanych w widoku 3d odznaczamy okna, drzwi i świetliki. Spowoduje to pozostawienie pusty tworów w ścianach konstrukcyjnych.

Rysunek nr 5 pokazuje docelowy wygląd modelu po wyświetleniu rdzenia elementów konstrukcyjnych i wyłączeniu wyświetlania okien i drzwi.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1548″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 5. Cześć konstrukcyjna modelu architektonicznego. Wyświetlona przy pomocy częściowego wyświetlania modelu (1), opcji Filtrowanie i przekroje elementów w 3D (2), w której wyłączono wyświetlanie okien i drzwi (3). [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Eksport modelu do formatu IFC” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Sposób eksportu do modelu IFC zależy od celu w jakim chcemy to zrobić. W przypadku chęci przekazania modelu tak by projektant konstrukcji mógł go przekonwertować na elementy natywne swojej aplikacji do modelowania konieczne jest zastosowanie parametrycznego zapisu eksportowanych elementów budynku. Takie podejście powoduje zapisanie elementów przy zastosowaniu parametrycznych definicji standardu IFC. Przykładowo stropy zapisywane są jako obwiednia i informacja o parametrach struktury warstwowej. Aby zapis był w pełni parametryczny konieczne jest pominięcie również wszystkich połączeń wykonach w programie ARCHICAD np. tych bazujących na priorytetach materiałów budowlanych. Z tego powodu model po wyeksportowaniu może nie wyglądać dokładnie tak jak model pierwotny, ale jego elementy będą mogły być wczytane i modyfikowane w programie docelowym.

Do wyboru sposobu eksportu służą translatory IFC. Szczegółowe zasady konfiguracji poszczególnych funkcji dostępne są w pomocy programu ARHCICAD.

W standardowym szablonie ARCHICADa zdefiniowano i nazwano translatory, które mogą być wykorzystane w tym celu. Na rysunku przedstawione zostały przykładowe translatory ze zwróceniem uwagi na miejsce konfiguracji ustawień geometrii parametrycznej bez połączeń elementów.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1549″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 6. Konfiguracja translatorów IFC w menu Plik (1), przykładowy translator do eksportu konstrukcji (2) i jego ustawienia geometrii (3) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Nie są to oczywiście jedyne ustawienia decydujące o powodzeniu całej operacji a wykorzystanie standardu IFC do współpracy pomiędzy branżami powinno być poprzedzone próbami i szczegółowo opisane w planie realizacji BIM (BEP). W dalszych krokach współpraca BIM i koordynacja BIM mogą opierać się na zasadach opisanych w innych artykułach np. Wykorzystanie standardu BCF.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

OPEN BIM – zapisywanie IFC

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Projekt BIM zapisany w formacie IFC może być skutecznie i efektywnie współdzielony z projektantami innych branż wykorzystującymi inny program BIM np. Revit. Zobacz, jak zapisać model do formatu IFC. Pamiętaj, że na to jak przygotujesz model mają wpływ wymagania zamawiającego (EIR) i ustalenia w planie realizacji BIM (BEP).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][/vc_column][/vc_row]

Podstawy wykorzystania standardu IFC w programie Archicad

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Podstawy wykorzystania standardu IFC w programie ARCHICAD 23″ font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]IFC (Industry Foundation Classes) to otwarty format wymiany danych. Powstał z myślą o ułatwieniu międzydyscyplinarnej współpracy z wykorzystaniem cyfrowych modeli w branżach AEC (architekci / inżynierowie / konstruktorzy). Format IFC umożliwia wydajny import i eksport elementów 3D oraz powiązanych danych niegeometrycznych, niezależnie od aplikacji, jaka została użyta do stworzenia modelu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Archicad obsługuje import i eksport IFC zarówno dla wersji IFC2x3, jak i IFC4. Przyjazny dla użytkownika interfejs i szerokie możliwości konfiguracji niestandardowej sprawiają, że dodatek IFC dla Archicada umożliwia efektywną komunikację oraz szybkie i łatwe wykrywanie błędów w czasie pracy nad projektem poprzez wymianę danych IFC.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Poniżej przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z zapisywaniem modeli w standardzie IFC w celu przekazania ich do innych programów branżowych lub analizy w specjalistycznych programach takich jak Solibri Office.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Klasyfikacja elementów modelu” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Poprawność zapisu modeli IFC zależna jest od wielu czynników. Jednym z nich jest prawidłowa klasyfikacja elementów w modelu Archicada. Przed przystąpieniem do zapisywania pliku IFC należy prawidłowo zdefiniować następujące zagadnienia:

 • Podział modelu na kondygnacje. Elementy modelu powinny być przypisywane do odpowiednich kondygnacji i podzielone zgodnie z ich zakresem.
 • Funkcja konstrukcyjna i położenie elementów budynku. Elementy muszą mieć zdefiniowaną funkcję konstrukcyjną (element nośny/nienośny) oraz położenie (zewnętrzne/wewnętrzne). Umożliwia to odpowiednie filtrowanie modelu zarówno w Archicadzie jak i modelu IFC.
 • Klasyfikacja elementów modelu. Klasyfikacja umożliwia uszczegółowienie funkcji elementu – np. poziome elementy tworzone narzędziem strop mogą być klasyfikowane jako: stropy, płyty fundamentowe, okładziny lub sufity podwieszone. Elementy należące do otoczenia i niebędące częścią budynku powinny być klasyfikowane jako: Element bryłowy > Geometria otoczenia. Prawidłowa klasyfikacja umożliwia poprawny zapis poszczególnych elementów modelu do pliku IFC zgodnie z ich funkcją w budynku. Klasyfikacja jest również wykorzystywana w systemie właściwości elementów modelu. Poszczególne właściwości przypisywane są zgodnie z funkcją (klasą) elementu a nie narzędziem jakim został utworzony.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Nieprawidłowa klasyfikacja lub jej brak to główny powód błędów w udostępnianych plikach IFC. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę w przypadku łączenia modeli w różnych wersjach Archicada (np. kopiuj/wklej).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Do weryfikacji modelu i szybkiej zmiany poszczególnych ustawień można użyć odpowiednio zdefiniowanych zestawień interaktywnych grupujących elementy modelu zgodnie z ich typem, materiałem/strukturą, funkcją konstrukcyjną i klasyfikacją. W wyszukiwaniu błędów pomocne są również warianty graficzne np. poprzez wyróżnianie niesklasyfikowanych elementów. Zaleca się kontrolę poprawności klasyfikacji poprzez weryfikację utworzonego modelu IFC w przeglądarce modeli IFC np. Solibri Anywhere.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1552″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Zapisywanie plików IFC” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Zapisywanie plików IFC możliwe jest z okna widoku 3D lub widoku kondygnacji:

Plik > Zachowaj jako > format: Plik IFC, IFC XML, Skompresowany plik IFC.

Proszę wybrać format: plik IFC lub skompresowany plik IFC w przypadku dużych projektów.

Ważnym elementem procesu zapisu jest podjęcie decyzji w jakim celu plik IFC będzie wykorzystywany np.: do prostego wyszukiwania kolizji, zaawansowanej analizy relacji pomiędzy elementami w modelach branżowych w programie Solibri Office lub jako plik referencyjny w innym programie branżowym. W takich przypadkach istotne są różnice w sposobie zapisywania geometri elementów modelu i rodzaju danych niegeometrycznych związanych z modelem.

Do konfiguracji sposobu zapisu modelu Archicada do IFC służą translatory.
Wyboru translatora dokonuje się na etapie zapisywania pliku na dole okna dialogowego.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1553″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Standardowa instalacja Archicada zawiera translatory wstępnie skonfigurowane i nazwane zgodnie z przeznaczeniem, które mogą być wykorzystywane do zapisywania plików IFC w różnych sytuacjach np.: Eksport modelu referencyjnego do Revit.

Jeżeli konieczna jest modyfikacja istniejących translatorów należy skorzystać z menu:
Plik > Współdziałanie > IFC > Translatory[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1554″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Ustawienia translacji ARCHICAD – IFC” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1555″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Szczegółowy opis zastosowania formatu IFC i poszczególnych funkcji w ustawieniach translatora znajduje się w Pomocy Archicada na temat plików IFC. (link tutaj>>)

Konfiguracja translatora zawiera między innymi opcje dotyczące ustawień filtrowania, sposobu zapisu geometrii i rodzaju eksportowanych cech elementów modelu. W każdym temacie możliwe jest zastosowanie uprzednio zdefiniowanych schematów lub ich indywidualna konfiguracja.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Ustawienia translatora dotyczą następujących zagadnień:

 • Schemat IFC – zastosowany standard IFC2x3 lub najnowszy IFC4.
 • Definicja widoku modelu (MVD) – to zalecenie dotyczące danych i elementów, które powinien zawierać model IFC w zależności od celu wymiany modeli. Wybór definicji widoku może mieć wpływ na pozostałe opcje konfiguracji – domyślnie Coordination View Version 2.0
 • Filtrowanie modelu – Ta opcja pozwala filtrować elementy Archicadaa, które powinny zostać wyeksportowane do IFC. Filtrowanie może odbywać się według domeny IFC elementów i/lub według ich funkcji konstrukcyjnej.
 • Mapowanie typów – wykorzystuje wcześniej opisany mechanizm klasyfikacji do mapowania typów elementów i pozwala zdefiniować Typ IFC każdemu eksportowanemu elementowi Archicada. Odpowiednia klasyfikacja elementów umożliwia ich prawidłowe zapisanie w pliku IFC i odczytanie w docelowej aplikacji. Domyślnie elementy modelu klasyfikowane są zgodnie z narzędziem jakim zostały utworzone. Klasyfikacja umożliwia zmianę ustawień domyślnych – np. sufit podwieszony utworzony narzędziem Strop powinien być sklasyfikowany jako Sufit.
 • Konwersja geometrii – określenie w jaki sposób geometria elementów Archicada
  ma być zapisana do IFC (zagadnienie rozwinięte w dalszej części)
 • Mapowanie właściwości – Mapowania określają standardowe właściwości schematu IFC przypisywane elementom podczas eksportu z Archicada.
 • Konwersja danych – za pomocą tego okna dialogowego można określić, które dane oprócz geometrii modelu i standardowych parametrów IFC zostaną wyeksportowane do pliku IFC. Wybór odpowiednich parametrów umożliwia prawidłową wymianę danych z programami służącymi do analizy modeli BIM, zestawień informacji o modelu, zarządzania obiektem, analizy energetycznej lub szacowania kosztów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1556″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Przykładowo: zaznaczenie pozycji „Właściwości elementów” pozwala dołączyć do pliku IFC wszystkie właściwości przypisane do elementów zgodnie z systemem właściwości elementów dostępnym od wersji 20 Archicada.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

 • Konwersja jednostek – ustawienia konwersji jednostek dla pliku IFC.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Opcje konwersji geometrii elementów ARCHICADa” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Ważnym elementem pracy z plikami IFC jest podjęcie decyzji w jaki sposób ma być zapisana geometria eksportowanych elementów modelu. W opcjach konwersji geometrii do dyspozycji są ustawienia dotyczące zapisu parametrycznego – geometria wytłaczana z/bez połączeń pomiędzy elementami lub zapisu powierzchniowego BREP.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1557″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

 • Zapis powierzchniowy BREP wiernie oddaje geometrię obiektów wraz z połączeniami. Może być wykorzystywany w plikach referencyjnych przy porównywaniu modeli lub wykrywaniu kolizji. W przypadku zapisu powierzchniowego możliwe jest również rozbicie struktur warstwowych na poszczególne komponenty co umożliwia np. wykonanie szczegółowych zestawień materiałów w programie Solibri Office.
 • Zapis parametryczny umożliwia bardziej zaawansowaną analizę np.: w programie Solibri Office lub otworzenie pliku IFC w innym (branżowym) programie modelującym, konwersję elementów na elementy natywne i ponowne wykonanie połączeń pomiędzy nimi przy użyciu poleceń programu docelowego. Zapis parametryczny może upraszczać struktury elementów i nie odzwierciedlać połączeń pomiędzy nimi co zwykle powoduje różnice w wyglądzie modelu. Tak jak w przypadku pozostałych zagadnień możliwe jest skorzystanie z gotowych schematów lub wprowadzanie własnych ustawień.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text][/vc_column_text][image_with_animation image_url=”1558″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Opis ważniejszych ustawień konwersji geometrii:” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1559″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

 • Eksportuj tylko geometrie, które uwzględniają „Rozpoznanie kolizji” – eksportuje tylko elementy, których Materiał budowlany w Archicadzie ma włączoną opcję „Wykrywanie kolizji”. (Tę opcję można skonfigurować za pomocą menu Opcje > Atrybuty elementów > Materiały budowlane). Dzięki tej opcji, można eksportować np. elementy warstwowe/profile złożone nieposiadające pełnej geometrii, jako rzeczywiste szczeliny powietrzne lub w czasie eksportu pominąć obiekty będące operatorami.
 • Użyj BREP w bieżących kolorach dla wszystkich elementów – wszystkie elementy modelu zostaną wyeksportowane jako powierzchniowe (BREP). Elementy zostaną wyeksportowane w kolorze pokazanym w aktualnym widoku Archicada. Geometria elementów modelu będzie dokładnie odwzorowana. Zaznaczenie tej opcji przestawia poniższe ustawienia na BREP.
 • Operatory działań na elementach bryłowych / Elementy o złożonych połączeniach / Stropy o pochyłych krawędziach – decyzja w jaki sposób mają być zapisane do IFC złożone relacje pomiędzy elementami Archicada takie jak połączenia pomiędzy elementami bazujące na priorytetach materiałów budowlanych lub wynikające z zastosowania operacji bryłowych.
  Przykładowo: w przypadku opcji:
 • Wytłaczane/prostokreślne bez połączeń – Elementy eksportowane są bez przecięć opartych o priorytet, dzięki czemu eksport odbywa się szybciej. Ta opcja zalecana jestw przypadku programów wykorzystujących analizę strukturalną, dla których informacje o liniach odniesienia / wykończeniu elementu są wystarczające i szczegółowe przekroje nie są wymagane. W przypadku opcji BREP dla zapewnienia precyzyjnej geometrii, elementy eksportowane są wraz z przecięciami.
 • Dopasowanie lokalizacji IFC – umożliwia określenie punku 0,0,0 i kierunku północy modelu IFC w początku układu współrzędnych modelu Archicada lub we wskazanym punkcie geodezyjnym jeżeli został ustawiony w Archicadzie.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1560″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Obiekt Punkt geodezyjny znajduje się w wbudowanej bibliotece ARCHICADa – IFC” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][image_with_animation image_url=”1561″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Opcje eksportu z rozbiciem na materiały/warstwy” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][image_with_animation image_url=”1562″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”667″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Tryb zachowywania materiałów (Tylko IFC2x3)” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Opcja umożliwia określenie czy i w jaki sposób rozbić elementy złożone na elementy budynku. Wybór zależy od tego, czy chcemy zachować definicje materiałów i komponentów. Opcja zachowania materiałów jest ważna jedynie w IFC2x3. Dla IFC4, użyj opcji Podziel złożone elementy na części.

 • Nigdy nie rozbijaj elementów. Nie zagwarantuje to zachowania materiałów. Jest to domyślna opcja: elementy złożone (struktury warstwowe i profile) nie zostaną rozbite, ponieważ spowodowałoby to powielenie liczby elementów budynku w IFC.
 • Rozbijaj tylko w razie konieczności, w celu zapewnienia przeniesienia materiałów. Program rozbije element tylko, jeśli jest to jedyny sposób na zachowanie definicji materiału.
 • Rozbij wszystkie elementy na części, zachowując materiały. Wszystkie elementy złożone zostaną rozbite na elementy, przy zachowaniu materiałów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Struktury warstwowe i profile złożone. Podziel złożone elementy na części.
Opcja ta umożliwia podzielenie elementów złożonych i profili złożonych na tak zwane “Elementy budynku”. Dzięki temu, inżynier konstruktor odbierający projekt będzie np. wiedział, że w ścianie złożonej znajduje się pustka powietrzna.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Przenoszenie translatorów pomiędzy projektami” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Translatory IFC od wersji Archicada 21 przechowywane są w plikach projektu Archicada i mogą być importowane z istniejącego pliku do nowego.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1563″ alignment=”” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row]

Solibri Office – komunikacja w procesie BIM

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Solibri Office – komunikacja w procesie BIM” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Zastosowanie technologii BIM w projektowaniu umożliwiło ulepszenie wielu procesów takich jak np. przygotowanie dokumentacji rysunkowej, prezentacja idei projektowej oraz koordynacja i komunikacja międzybranżowa. Pojawiły się rozwiązania integrujące w sobie wiele z tym elementów zwłaszcza w zakresie współpracy pomiędzy projektantami różnych branż. Usprawnienie współpracy międzybranżowej spowodowało podniesienie jakości całego procesu projektowania i realizacji inwestycji.

Solibri Office jest unikalnym rozwiązaniem z obszaru narzędzi wspomagających zachowanie jakości w projektowaniu.
Program wykorzystuje standardy OPEN BIM (IFC i BCF) i modele BIM w szerokim zakresie działań związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

 • Lepsze zrozumienie dokumentacji rysunkowej poprzez możliwość przeglądania modeli 3D.
 • Ocena zgodności projektu z normami, przepisami i standardami.
 • Weryfikacja zawartość modelu pod kątem wymagań inwestora.
 • Ocena poprawności i przydatności modelu do dalszych analiz.
 • Uzyskiwanie informacji z modelu w postaci zestawień i przedmiarów (BIM 4D/5D)

W programie dostępne są różnorodne rozwiązania pozwalające na skuteczną realizację tych zadań:

 • Przeglądanie i eksplorację modelu BIM
 • Uzyskiwanie informacji o elementach modelu
 • Tworzenie modeli złożeniowych i ich wizualna koordynacja
 • Klasyfikacja elementów modelu
 • Generowanie zestawień wartości parametrów
 • Automatyczna analiza zawartości modelu i relacji pomiędzy jego elementami wykorzystująca zdefiniowane zestawy reguł
 • Tworzenie i współdzielenie notatek/uwag do projektu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1585″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 1. Analiza długości dróg ewakuacyjnych w programie Solibri Office.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Analiza modeli BIM” font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Projekt BIM jest analizowany w programie Solibri zgodnie z zestawami reguł, które obejmują wszystkie obszary weryfikacji i wykorzystują różne algorytmy. Jednym z podstawowych działań jest filtrowanie, wyszukiwanie i ocena zgodności wartości parametrów elementów modelu z wymaganiami, dobrymi praktykami modelowania BIM lub specyfikacjami i standardami. Zapisana w regułach znajomość zasad modelowania i algorytmy dostosowane do różnych specyficznych sytuacji umożliwia nie tylko wyszukiwanie kolizji, ale przede wszystkim braków w modelach BIM. Brak określonego typy elementów budynku może wskazywać na błędy projektowania, ale również błędach eksportu modelu do formatu IFC co decyduje o poprawności działania innych reguł i ogólnym sensie wykorzystania całej analizy.

Połączenie możliwości wykonywania zestawień z modelu oraz wcześniejszego sprawdzenia jego poprawności w istotny sposób podnosi jakość procesu decyzyjnego, w którym Solibri jest wykorzystywane.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1586″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 2. Zestawienie powierzchni pomieszczeń w modelu BIM [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Podstawowe wymagania BIM, wymagania zamawiającego (EIR) lub ustalenia planu realizacji BIM (BEP) przy pomocy Solibri Office mogą być skutecznie weryfikowane nie tylko w trakcie projektowania, ale również całego procesu realizacji inwestycji. Dane gromadzone w trakcie budowy mogą być łączone z elementami modelu a następnie udostępniane innym uczestnikom tego procesu. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Komunikacja w procesach BIM” font_container=”tag:h2|font_size:20|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Jedną z podstawowych funkcji decydujących o skutecznym zastosowaniu narzędzi BIM jest możliwość szerokiego współdzielenia informacji pomiędzy uczestnikami procesu wykorzystującymi różne oprogramowanie BIM. Dotyczy to zwłaszcza decyzji i zadań określanych na podstawie analizy modeli i ich oceny.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1587″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 3. Notatki do projektu w prezentacji w programie Solibri [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]W systemie Solibri uwagi i komentarze do projektu są grupowane w postaci prezentacji i mogą być współdzielone w różny sposób w zależności od sytuacji i stosowanego w zespole oprogramowania:

 • Poprzez plik natywny Solibri .smc – Solibri umożliwia zapisanie modeli wraz ze wszystkimi zgromadzonymi informacjami w pliku projektu z rozszerzeniem SMC. Razem z projektem zapisywane są wszystkie zdefiniowane klasyfikacje, zestawienia i wyniki automatycznej analizy. Plik w formacie SMC może być następnie otworzony w Solibri Anywhere (bezpłatnej wersji Solibri) umożliwiającej przeglądanie efektów pracy w Solibri Office. Istotną zaletą tego procesu jest możliwość dodawania nowych notatek i komentarzy do modeli zapisanych w projekcie w pliku SMC również w programie Solibri Anywhere.
 • Kolejną możliwością współdzielenia jest eksport notatek wraz z zawartymi w nich informacjami do standardowych formatów takich jak pdf lub plik programu Excel. Pozwala to na ich gromadzenie i wykorzystanie jako załączniki do dokumentacji projektowej.
 • Zastosowanie formatu BCF umożliwia przekazanie notatek bezpośrednio do platformy projektowania branżowego z wykorzystaniem wszystkich zalet formatu BCF a zwłaszcza możliwości dołączenia informacji o elementach modelu i ich łatwego odnalezienia w modelu natywnym.
 • Bezpośrednie połączenie poprzez wbudowany w Solibri BCF Connector z różnymi usługami wspólnych środowisk zarządzania informacjami projektowymi.

Lista usług z jakimi Solibri może się łączyć bez dodatkowych elementów konfiguracji:

 • Trimble Conect
 • BIMcollab
 • Bimsync
 • BIM Track
 • Aconnex

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1588″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 4. Konfiguracja połączenia w Solibri z wybraną usługą BCF (1) wraz z współdzieleniem informacji pomiędzy Solibri (3) i Bimsync (2) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Właściwości elementów budynku

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Właściwości elementów budynku” font_container=”tag:h2|font_size:30|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Prawidłowy projekt BIM to nie tylko poprawna geometria i zaawansowane narzędzia modelowania. Podstawą wszystkich procesów BIM są informacje gromadzone w modelu 3D w ciągu całego czasu realizacji inwestycji i wykorzystywane do podejmowania decyzji na jej kolejnych etapach np. zarzadzania budową (BIM 4D i 5D).

Standardowe parametry wynikające z cech geometrycznych elementów budynku lub identyfikacyjne takie jak ID elementu w wielu sytuacjach nie są wystarczające do przechowywania wszystkich niezbędnych informacji. Jest to istotne zwłaszcza w dużych inwestycjach i złożonych wymaganiach zamawiającego (EIR).

ARCHICAD wykorzystuje wysoko wydajny system Właściwości, który umożliwia tworzenie zaawansowanej struktury cech elementów budynku. Wartości Właściwości mogą być generowane na bazie innych Właściwości lub parametrów poprzez zastosowanie Wyrażeń wykorzystujących różne funkcje i działania. Właściwości mogą być wykorzystywane w zestawieniach, autotekstach, etykietach oraz eksportowane do zewnętrznych programów. Szczególnym przypadkiem jest możliwość eksportu do programu Excel, zmiana poszczególnych wartości a następnie ich ponowne zaimportowanie do wybranych Właściwości. Więcej na temat zestawień interaktywnych dowiesz się z artykułu „Zestawienia interaktywne”.

Ilustracja poniżej przedstawia Właściwości zaznaczonej ściany. W punkcie 1 zaznaczona jest prawidłowa klasyfikacja elementu. W punkcie 2 przykładowa grupa Właściwości opisujących parametry przegrody budynku.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”1598″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Rys. 1. Ustawienia wybranej ściany – Klasyfikacja (1) i Właściwości (2).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Klasyfikacja elementów modelu” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Poszczególne Właściwości są przypisywane do elementów budynku na podstawie ich Klasyfikacji. Chcąc skutecznie zarządzać Właściwościami należy prawidłowo zdefiniować klasyfikację odpowiednich elementów budynku. Dzięki zastosowaniu klasyfikacji współpraca BIM może przebiegać sprawnie i efektywnie. Poszczególne właściwości przypisywane są zgodnie z funkcją (klasą) elementu a nie narzędziem jakim został utworzony.
Klasyfikacja umożliwia uszczegółowienie funkcji elementu – np. poziome elementy tworzone narzędziem Strop mogą być klasyfikowane jako: stropy, płyty fundamentowe, okładziny lub sufity podwieszone. Elementy należące do otoczenia i niebędące częścią budynku powinny być klasyfikowane jako: Element bryłowy > Geometria otoczenia. Prawidłowa klasyfikacja umożliwia poprawny zapis poszczególnych elementów modelu do pliku IFC zgodnie z ich funkcją w budynku. [/vc_column_text][vc_column_text]Właściwości elementów są przypisywane do poszczególnych klas. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego zróżnicowania parametrów w zależności od funkcji danego elementu. Tak jak nie wszystkie poziome elementy budynku tworzone przy pomocy narzędzia Strop są stropami tak konieczne jest przypisanie, do każdego z nich innych Właściwości np. sufit podwieszony nie musi mieć przypisanej Właściwości zawierającej wartość współczynnika U.
Nieprawidłowa klasyfikacja lub jej brak to główny powód błędów w udostępnianych plikach IFC. Należy na to zwłaszcza zwrócić uwagę zwłaszcza w przypadku łączenia modeli w różnych wersjach ARCHICADa (np. kopiuj/wklej). [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Menedżer Właściwości” font_container=”tag:h3|font_size:20|text_align:left” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Poszczególne Właściwości są przypisywane do elementów budynku na podstawie ich Klasyfikacji. Chcąc skutecznie zarządzać Właściwościami należy prawidłowo zdefiniować klasyfikację odpowiednich elementów budynku. Dzięki zastosowaniu klasyfikacji współpraca BIM może przebiegać sprawnie i efektywnie. Poszczególne właściwości przypisywane są zgodnie z funkcją (klasą) elementu a nie narzędziem jakim został utworzony.
Klasyfikacja umożliwia uszczegółowienie funkcji elementu – np. poziome elementy tworzone narzędziem Strop mogą być klasyfikowane jako: stropy, płyty fundamentowe, okładziny lub sufity podwieszone. Elementy należące do otoczenia i niebędące częścią budynku powinny być klasyfikowane jako: Element bryłowy > Geometria otoczenia. Prawidłowa klasyfikacja umożliwia poprawny zapis poszczególnych elementów modelu do pliku IFC zgodnie z ich funkcją w budynku. [/vc_column_text][image_with_animation image_url=”1599″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 2. Okno Menedżera Klasyfikacji z listą wszystkich Klas (1), przypisanymi do wybranej klasy Właściwościami (2) i okno ustawień ściany z możliwością wyboru odpowiedniej Klasy elementu z listy Klasyfikacji (3) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Właściwości elementów są przypisywane do poszczególnych klas. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego zróżnicowania parametrów w zależności od funkcji danego elementu. Tak jak nie wszystkie poziome elementy budynku tworzone przy pomocy narzędzia Strop są stropami tak konieczne jest przypisanie, do każdego z nich innych Właściwości np. sufit podwieszony nie musi mieć przypisanej Właściwości zawierającej wartość współczynnika U.
Nieprawidłowa klasyfikacja lub jej brak to główny powód błędów w udostępnianych plikach IFC. Należy na to zwłaszcza zwrócić uwagę zwłaszcza w przypadku łączenia modeli w różnych wersjach ARCHICADa (np. kopiuj/wklej).[/vc_column_text][vc_column_text]Okno Menedżera Właściwości zawiera listę wszystkich właściwości, ich definicje i listę Klas elementów budynku, do których są przypisane.
Ponieważ potrzeba tworzenia właściwości będzie w dużej mierze zależała od wymagań inwestora zdefiniowanych w EIR i wynikających z nich ustaleń planu realizacji BIM (BEP) przed przystąpieniem do tworzenia systemu własnych Właściwości należy podjąć decyzje co ich nazewnictwa, grupowania, sposobu kodowania i wyliczania wartości oraz późniejszego wykorzystania projektu BIM.
Wykonajmy prosty przykład Właściwości pozwalającej na przypisanie wybranych elementów do odpowiedniego Etapu realizacji projektu. W tym celu utworzymy grupę właściwości o nazwie Identyfikacja i Właściwość o nazwie Etapowanie. Właściwość przypisana będzie do wybranych elementów budynku.
Na rysunku poniżej przedstawione zostało okno Menedżera Właściwości z gotową definicją. Właściwości Etapowanie będzie kolejno zawierać:

 1. Nazwę – umożliwiającej jej identyfikację.
 2. Opis – wpisany tekst będzie wyświetlał się po najechaniu na Właściwość w ustawieniach.
 3. Definicję rodzaju danych – może to być Tekst, Liczba lub tak jak w tym przypadku Zestaw opcji. Pozwala to użytkownikowi wybrać z listy odpowiednie pozycje i chroni przed przypadkowymi błędami przy wpisywaniu.
 4. Wartość domyślna – wartość, którą otrzymają wszystkie elementy po przypisaniu do nich Właściwości.
 5. Wybrane klasy elementów – lista wybranych rodzajów elementów, do których ma być przypisana Właściwość.

[/vc_column_text][image_with_animation image_url=”1600″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 3. Definicja przykładowej Właściwości [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Poniżej przedstawione zostały ustawienia ściany z widoczną nową Właściwością Etapowanie. Oraz sposób jej użycia w przypadku Etykiety Tekst/Autotekst.[/vc_column_text][image_with_animation image_url=”1601″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text] Rys. 4. Ustawienia ściany z wyświetloną dodatkową Właściwością, możliwością jej modyfikacji (1) i przykładowe zastosowanie tej Właściwości do opisywania elementów przy pomocy Etykiety Tekst/Autotekst (2). Definicja zawartości etykiety na podstawie dostępnej listy Właściwości (3). [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Przystępując do realizacji projektu w BIM często stajemy przed koniecznością zdefiniowania w projekcie wielu dodatkowych parametrów i ich wartości. System Właściwości w programie ARCHICAD znakomicie usprawnia ten proces a zdefiniowane wartości mogą być potem wielokrotnie wykorzystywane i przetwarzane prze inne oprogramowanie BIM przy zastosowaniu standardu OPEN BIM i formatu IFC.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]